Objednávání v našem e-shopu .

domu
CZ SK
Facebook CELEANO Napište nám

Objednávání v našem e-shopu

Nyní máme vybrané zboží úspěšně umístěné v košíku. Po stisknutí tlačítka košík do něj vstoupíme, zde je již pripravený jednoduchý formulář, který Vás objednávkou provede.

 • Máte možnost jednotlivé položky z košíku odmazat nebo změnit jejich množství.
 • Vaše kontaktní údaje jsou již vyplněny pokud jste byli přihlášeni. Pokud nejste zaregistrováni, údaje vyplňte nyní.
 • Výběru druhu platby a dopravy zboží.
 • Pokud vše proběhlo správně a bez problémů během pár minut dorazí na Vaší emailovou adresu zpráva potvrzující přijetí objednávky.

Pozor, ještě se nejedná o potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

Doprava

 • Přeprava zboží - Českou Poštou. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u Česká pošty. Zboží je doručeno po celé ČR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V případě že druhý pracovní den nepřiveze zboží řidič České Pošty, nebo nezanechá ve Vaší schránce doručenku, kontaktujte prosím Vaší nejbližší poštu. Balík zde bude uložen ještě dalších 7 pracovních dní. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.
 • Přeprava zboží - Přepravní Službou PPL. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u přepravní služby. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V den doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníkana uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).
 2. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.
 4. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Vyřízení Reklamace

 1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího. V případě, že není k faktuře přiložen seznam s autorizovanými servisními středisky, zanese nebo doručí Zákazník reklamované zboží na naši provozovnu a zde vyplní s Prodávajícím reklamační list a domluví další postup reklamace zboží.

 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 5. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v naší provozovně.

Jak nakupovat

Celý proces nákupu jsme se pro Vás připravili v maximálně jednoduché a přehledné podobě. Výběr zboží K výběru zboží lze využít hned několika možností:
 • Procházením katalogu. Využijte náš setříděný katalog zboží, nebo zadejte do vyhledání nějakou vlastnost výrobku. Pokud bude v popisu zboží ,v názvu či v nějakém článku nalezena shoda zobrazí se Vám výpis. Produkty lze řadit také podle názvu nebo podle ceny.

 • Pokud jste se již rozhodly pro nákup u nás, podívejte se nejprve na detailní popis produktu a v případě možnosti zvolte vhodnou variantu ( např. barvu nebo velikost,.... ), pak již stačí pouze vložit vybrané zboží do košíku, toho dosáhnete kliknutím na jeho ikonu.

Fotbalové a futsalové dresy

Fotbalové dresy můžete zakoupit v našem e-shopu.

Výroba fotbalových dresů v naší firmě představuje největší podíl. K našim zákazníkům patří celá škála nejen fotbalových, ale i futsalových, nohejbalových, florbalových, volejbalových klubů.

Fotbalové dresy se vyrábějí pod dohledem odborníků a tímto je zaručena vysoká kvalita, která je též podložena certifikací ISO 9001.

V dresu se budete cítit pohodlně nejen pro dobré technologie použité při výrobě , ale i pro design dresu ,který je každoročně obměňován. Technologie výroby fotbalových dresů jako je například CELEANO FW99+ (revoluční polyesterová textilie na bázi ultralehkých vláken, která odvádí spolehlivě pot ) , vám jistě přispěje k nejednomu vítězství.

Fotbalové dresy CELEANO mají sloužit k příjemnému prožití při sportovních kláních v duchu fair play a proto je naším motem ,, NEJDE JEN O HRU ´´.

Pro telefonické objednávky ,,SLEVY,, a případné dotazy volejte na mob :.

Budeme rádi když na zkvalitnění našich služeb se budete podílet i Vy. Své připomínky zasílejte na info@celeano.cz

FAQ - Často kladené otázky

Doufáme , že jste nalezli svojí opověď. Pokud ne napište nám do diskuze a my Vám do 24 hod. odpovíme

Často kladené otázky
 1. Jsou materiály, které používáte, prodyšné a rychleschnoucí ? : ANO
 2. Je zaručena stálost barev ? : ANO
 3. Je možné nakoupit zboží jednotlivě a kombinovat barevnosti ? : ANO
 4. Děláte potisky i barevné ? : ANO
 5. Je možné vyšít reklamu ? : ANO
 6. Máte zboží skladem ? : ANO
 7. Jaký je termín dodání ? :
  • bez potisku se zboží odesílá do druhého dne
  • s potiskem čísel do 5 dnů
  • barevný potisk a výšivkami do 10 dnů
 8. Je možnost nezávazné presentace : ANO ( platí pro kluby a školy a větší organizace )
 9. Kolik stojí potisk ? :
  • čísla 25 cm na záda 2-16 na celou sadu 15 kusů stojí celkem 900 Kč/s DPH
  • čísla 10 cm na trenky nebo dres 2-16 na celou sadu 15 kusů stojí celkem 450 Kč/s DPH


Velikostní tabulka dresů.

Prezentace dresů

Prezentace dresů CELEANO WORLD

Doporučení velikostí pro věkové kategorie

Dresy + trenky :
 • XS - přípravka
 • S-M - mladší žáci
 • M-L - starší žáci
 • L-XL - dorost
 • XL-XXL - senior
Štulpny :

 • FL ponožkové
  • senior 7,8,9,10
  • junior 5,6,7
 • LG neponožkové
  • senior - dorost,senior
  • junior - st.žáci,dorost
  • kid - přípravka, ml.žáci,
Bundy tréninkové :
 • XS - přípravka
 • S-M - mladší žáci
 • M-L - starší žáci
 • L-XL - dorost
 • XL-XXL - senior
PDF
home ‌   mapa ‌   tisk